Privacy­beleid van Weblications

Weblications is vastbesloten om uw privacy te respecteren en te beschermen. Dit privacy­beleid beschrijft de manier waarop Weblications informatie verzamelt en de manier waarop Weblications met die verzamelde informatie nadien omgaat.

1. Het verzamelen van informatie

1.1 De meeste van de Services zijn volledig vrij en anoniem te gebruiken. Mogelijks noteert een server in een logboek het tijdstip, het domain, het IP adres en de beschikbare user-agent informatie van de browser instellingen die u gebruikt. Deze gegevens identificeren u echter niet persoonlijk en kunnen worden aangewend voor statistische doeleinden.

1.2 Andere Services kunnen vragen naar persoonlijk identificeerbare gegevens zoals bijvoorbeeld uw naam, voornaam, e-mail adres, … Deze gegevens zijn noodzakelijk voor een goede en correcte werking van de Services en dienen vaak louter en alleen voor het opbouwen van een unieke toewijsbare referentie. Via deze unieke toewijsbare referentie kunnen de Services uw eventueel eerder opgeslagen gegevens en voorkeuren weergeven zodat u een groter gebruiksgemak (user experience) ervaart.

1.3 Nog andere Services kunnen bijvoorbeeld uw volledige adres gegevens vragen om bijvoorbeeld nadien goederen bij u ter plaatse te kunnen afleveren, om u te kunnen factureren, …

1.4 De medewerkers van Weblications alsook alle Services zullen u nimmer rechtstreeks vragen om uw persoonlijke creditcard gegevens, pin codes, security codes of andere gevoelige gegevens zoals paswoorden en geheime codes vrij te geven. Onrechtstreeks kunnen de Services echter gebruik maken van gespecialiseerde financiële diensten zoals facturatie­maatschappijen en betaal­maatschappijen (banken, creditcard maatschappijen, financiële integratoren, …) die u mogelijks via hun diensten om deze specifieke persoonlijke gegevens kunnen vragen opdat hun dienst­verlening mogelijk zou kunnen worden. Gelieve in dit geval het privacy­beleid van deze diensten te willen raadplegen.

2. Het gebruiken van de verzamelde informatie

2.1 De persoonlijke informatie die u aanlevert zal worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze aanlevert. Weblications probeert dit doel zo goed mogelijk duidelijk te maken tijdens de ingave van de gegevens. Via deze gegevens kan Weblications u beter helpen, contacteren, een persoonlijk account toesturen, een link toesturen om uw wachtwoord te wijzigen, een order verwerken, een product aanleveren, een product registreren, …

2.2 Weblications zal alle redelijk noodzakelijke verzamelde informatie aanwenden om u beter van dienst te zijn bij eventuele support aanvragen. Weblications mag eventueel alle informatie ook aanwenden om gerichte berichten te sturen aangaande de producten en Services dat u in gebruik heeft of aangaande updates van producten en Services of aangaande nieuwe producten en Services.

3. Met wie kan Weblications uw informatie delen

3.1 Weblications mag uw informatie doorgeven aan de facturatie­maatschappijen en betaal­maatschappijen waarmee Weblications samenwerkt. Dit is noodzakelijk voor de afhandeling van uw bestellingen en voor het oplossen van eventuele problemen of vragen.

3.2 Weblications mag uw informatie eveneens meedelen aan erkende weder­verkopers of partners van Weblications wanneer Weblications van oordeel is dat zij u beter kunnen dienen.

4. Informatie beveiliging

4.1 Weblications zal uw persoonlijke informatie strikt beschermen, erop toezien dat ze niet verloren gaat, niet misbruikt wordt en niet ongeoorloofd onder de ogen van onbevoegden komt, gewijzigd of vernietigd wordt. Uw persoonlijke gegevens, inclusief uw e-mail adres worden aangewend voor intern gebruik en zullen nooit verkocht worden of medegedeeld worden aan derden die geen relatie hebben met Weblications tenzij Weblications uitdrukkelijk en wettelijk opgelegd wordt om deze informatie vrij te geven.

5. Misbruiken

5.1 Elk misbruik tegen dit privacy­beleid zal door Weblications met alle mogelijke middelen worden bestreden. Indien u meent ongeoorloofd persoonlijke gegevens gevraagd te worden of inbreuken vaststelt tegen dit privacy­beleid, neem dan onmiddellijk contact op met Weblications.